Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.
Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy.
Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów okręgowych albo przez wyznaczone osoby.

www.krn.org.pl >