kancelaria@notariuszgacek.pl
Mierosławskiego 11, Bydgoszcz

PAULINA GACEKKANCELARIA NOTARIALNA
W BYDGOSZCZY

KANCELARIA NOTARIALNANotariusz
Paulina Gacek

Notariusz Paulina Gacek, powołana przez Ministra Sprawiedliwości prowadzi kancelarię notarialną w Bydgoszczy przy ul. Mierosławskiego 11.

Notariusz jest uprawniona do dokonywania wszelkich czynności notarialnych zapewniając Stronom najwyższą jakość świadczonych usług oraz gwarantując merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy. Dba o to, by wszelkie działania były realizowane z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem,  dyskrecją i z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.

LOKALIZACJA

Kancelaria Notarialna zlokalizowana jest w centrum Bydgoszczy przy ulicy Mierosławskiego 11, na parterze budynku. Przed kancelarią znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą bezpłatnie korzystać Klienci kancelarii, a sąsiedztwo przystanków autobusowych i tramwajowych umożliwia wygodny dostęp do komunikacji miejskiej.

NOTARIUSZ BYDGOSZCZ PAULINA GACEKZAKRES USŁUG

Notariusz Paulina Gacek czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Kancelaria zapewnia najwyższy standard usług.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne (w tym wszelkie akty dotyczące nieruchomości), umowy darowizny – w tym inne umowy regulujące „stosunki rodzinne”, zniesienia współwłasności, umowy dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, pełnomocnictwa, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – jak służebności, czy hipoteki, a także reagujące stosunki majątkowe „na wypadek śmierci” – testamenty,). Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia (podpisów, pozostawania przy życiu). Spisuje protokoły. Sporządza protesty weksli i czeków. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.

FORMULARZ KONTAKTOWYUMÓW SPOTKANIE