kancelaria@notariuszgacek.pl
Mierosławskiego 11, Bydgoszcz

Opłaty notarialne

Notariusz Bydgoszcz

PAULINA GACEK

Notariusz obowiązany jest pobrać, wymagane prawem, podatki (od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji.

Z tytułu dokonania czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość regulowana jest na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Rozporządzenie określa maksymalne stawki, których wysokość w odniesieniu do konkretnych czynności notarialnych ustalana jest przez notariusza ze stronami czynności indywidualnie. Wynagrodzenie notariusza opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.